دسترسی سریع
سعید فتاحی

سعید فتاحی

استادیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی تکنولوژی نساجی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی تکنولوژی نساجی
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۱دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی تکنولوژی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی نساجی
13771380دانشگاه یزدمعاون دانشکده مهندسی نساجی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک الیاف
کنترل کیفیت
ریسندگی ۱، ۲
تکنولوژی نساجی ۱
فیزیک الیاف پیشرفته
ریاضیات عالی
مطالب ویژه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بررسي كيفي و تجزيه و تحليل آماري مواد نساجي
خواص فيزيكي و مكانيكي مواد نساجي
بررسي و بهبود برخي خواص فيلترهاي صنعتي
بررسي و بهبود خواص مكانيكي مواد مركب

اطلاعات تماس

sfattahi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/sfattahi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۳
31232840 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 8)