لینک های ضروری
مهدی شفیع‌زاده

مهدی شفیع‌زاده

مربی، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۱دانشگاه تربیت مدرسمهندسی عمران
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه فردوسی مشهدمهندسی عمران سازه

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13831393دانشگاه یزدمدیر کل امور فرهنگی و فوق برنامه
13761383دانشگاه یزدمدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگران
13761376دانشگاه یزدمعاون امور دانشجویان شاهد و ایثارگران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سازه‌های فولادی ۱ و ۲
طراحی سازه‌های بتنی ۲
طراحی سازه‌های پیش تنیده
پروژه طراحی سازه‌های بتنی و فولادی
استاتیک و مقاومت مصالح منابع طبیعی
ایستایی ۲ و ۳

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بررسی ظرفیت برشی سقف‌های تیرچه بلوک در مقابل بارهای جانبی
طراحی سازه‌های فولادی و بتنی

اطلاعات تماس

mehdi.shafizadeh [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/shafizadeh
https://pws.yazd.ac.ir/mehdi.shafizadeh ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۳
31232463 38200135