دسترسی سریع
علی شهابی‌نژاد

علی شهابی‌نژاد

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۵دانشگاه هنر اصفهانمرمت ابنیه و بافتهای تاریخی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۹۰دانشگاه تهرانشهرسازی
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۷دانشگاه هنر اصفهانمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدمدیر داخلی نشریه معماری اقلیم گرم و خشک
13991399دانشگاه یزدنماینده ارتباط با صنعت و جامعه در دانشکده هنر و معماری
13971399دانشگاه یزدمسئول راه اندازی گروه مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی
13971399دانشگاه یزدنماینده دانشگاه یزد در کمیته سیما و منظر استان یزد
13971398دانشگاه یزددبیر اجرایی دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحلیل فضاهای شهری
آشنایی با مبانی برنامه‌ریزی کالبدی
مقدمات طراحی معماری ۱
برداشت از بناهای تاریخی
برنامه ریزی کالبدی معماری
هندسه مقدماتی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

ali.shahabinejad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/shahabinejad دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
31234531
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )