دسترسی سریع
محسن شاکری

محسن شاکری

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه علامه طباطباییمدیریت آموزشی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه تهرانمدیریت آموزشی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه علامه طباطباییعلوم تربیتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش علوم تربیتی
13971401دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظارت و راهنمایی آموزشی
سیاست‌گذاری آموزشی
اقتصاد آموزش
اصول برنامه‌ریزی درسی
مقدمات برنامه‌ریزی درسی و آموزشی
زبان تخصصی مدیریت آموزشی
کار عملی در سازمان‌ها

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مديريت اموزشي
برنامه ريزي درسي
برنامه ريزي آموزشي
روش هاي پژوهش كيفي

اطلاعات تماس

shakerimohsen [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/shakeri ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232054
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)