لینک های ضروری
مجید شخصی نیائی
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

1. Multi-objective deterministic and robust models for selecting optimal pipe materials in water distribution system planning under cost health and environmental perspectives

Shakhsi-Niaei Majid, Mitra Salehi (2019)., JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 207(), 951-960

2. A MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION MODEL FOR PROJECT PORTFOLIO SELECTION CONSIDERING AGGREGATE COMPLEXITY: A CASE STUDY

S.H. Iranmanesh, Shakhsi-Niaei Majid, H. Rastegar (2019)., International Journal of Optimaization in Civil Engineering, 2(9), 291-311

3. سيستم پشتيبان تصميم براي اقدامات مديريت ذي نفعان طي فازهاي مختلف پروژه با درنظرگيري ويژگيهاي شخصيتي و منابع (مطالعه موردي سامانه بهسما)

سيد حسين ايرانمنش, مجيد شخصي نيائي, محمد امين دورانديش يزدي (1396).، مديريت فناوري اطلاعات، 4(9)، 679-700

4. Optimal planning of oil and gas development projects considering long-term production and transmission

Shakhsi-Niaei Majid, S.H. Iranmanesh, S.A. Torabi (2014)., COMPUTERS and CHEMICAL ENGINEERING, 65(), 67-80

5. A REVIEW OF MATHEMATICAL OPTIMIZATION APPLICATIONS IN OIL-AND-GAS UPSTREAM MIDSTREAM MANAGEMENT

Shakhsi-Niaei Majid, Seyed Hossein Iranmanesh, Seyed Ali Torabi (2013)., International Journal of Energy and Statistics, 1(2), 143-154

6. A comprehensive framework for project selection problem under uncertainty and real-world constraints

Shakhsi-Niaei Majid, S.A. Torabi, S.H. Iranmanesh (2011)., COMPUTERS and INDUSTRIAL ENGINEERING, 61(), 226-237