دسترسی سریع
مجید شخصی نیائی
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

1. طراحي سيستم هوشمند انتخاب پورتفوليوي پروژه ها با درنظرگيري ارزش در معرض ريسك

سيد حسين ايرانمنش, مجيد شخصي نيائي, سيد سروش گل افشاني (1399)، مهندسي صنايع و مديريت، 36-1(2/2)، 39-48 (شماره: 23307)

2. Unrelated parallel machines scheduling with sequence-dependent setup times to minimize makespan and tariff charged energy consumption

Erfaneh Karimi, Taha Keshavarz, Shakhsi-Niaei Majid (2021), Advances in industrial engineering, 1(55), 91-113 (No: 25313)

3. An optimization-based decision support system for students' personalized long-term course planning

Shakhsi-Niaei Majid, Hossein Abouei (2020), Computer applications in engineering education, 28(), 1247-1264 (No: 23300)

4. A multi-objective optimization model for project portfolio selection considering aggregate complexity: a case study

S.H. Iranmanesh, Shakhsi-Niaei Majid, H. Rastegar (2019), International journal of optimaization in civil engineering, 2(9), 291-311 (No: 18560)

5. Multi-objective deterministic and robust models for selecting optimal pipe materials in water distribution system planning under cost health and environmental perspectives

Shakhsi-Niaei Majid, Mitra Salehi (2019), Journal of cleaner production, 207(), 951-960 (No: 18239)

6. سيستم پشتيبان تصميم براي اقدامات مديريت ذي نفعان طي فازهاي مختلف پروژه با درنظرگيري ويژگيهاي شخصيتي و منابع (مطالعه موردي سامانه بهسما)

سيد حسين ايرانمنش, مجيد شخصي نيائي, محمد امين دورانديش يزدي (1396)، مديريت فناوري اطلاعات، 4(9)، 679-700 (شماره: 15451)

7. Optimal planning of oil and gas development projects considering long-term production and transmission

Shakhsi-Niaei Majid, S.H. Iranmanesh, S.A. Torabi (2014), Computers and chemical engineering, 65(), 67-80 (No: 15448)

8. A review of mathematical optimization applications in oil-and-gas upstream midstream management

Shakhsi-Niaei Majid, Seyed Hossein Iranmanesh, Seyed Ali Torabi (2013), International journal of energy and statistics, 1(2), 143-154 (No: 15466)

9. A comprehensive framework for project selection problem under uncertainty and real-world constraints

Shakhsi-Niaei Majid, S.A. Torabi, S.H. Iranmanesh (2011), Computers and industrial engineering, 61(), 226-237 (No: 15447)