دسترسی سریع
علی‌اکبر شریفی مهرجردی

علی‌اکبر شریفی مهرجردی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه تربیت مدرسپژوهش هنر
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۵دانشگاه تربیت مدرسنقاشی
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۱دانشگاه تهراننقاشی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی هنر و دست‌ساخته‌ها
13961401دانشگاه یزدرئیس دانشکده هنر و معماری
13941396دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی
13791381دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارگاه تخصصی نقاشی موضوعی
کارگاه تخصصی نقاشی دیواری
کارگاه چاپ‌های دستی
کارگاه رسانه معاصر ( بیانیه و ایده آفرینی)
کارگاه‌های نقاشی و طراحی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نقاشي ديواري(مرمت و بررسي تكنولوژي ساخت ديوارنگاره هاي خانه شفيع پور)
توليد و تصويرسازي كتاب كودكان براي مقطع سني پيش دبستاني
پژوهش هنر-نگارگري مكتب يزد(تحليل و تاملي تاريخي در بازخواني سخ خطي ساخت يزد)

اطلاعات تماس

sharifimehr [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/sharifimehr ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
36223700 36224229
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)