دسترسی سریع
مریم شرزه‌ای

مریم شرزه‌ای

استادیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۸دانشگاه لیدز انگلستانمهندسی شیمی نساجی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۵دانشگاه لیدز انگلستانمهندسی شیمی نساجی
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسی پلیمر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی سطح فعال‌ها (کارشناسی ارشد)
اسپکتروسکوپی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
تکمیل کالای نساجی (کارشناسی)
علوم الیاف (کارشناسی)
تکنولوژی تولید الیاف (کارشناسی)
اصول ساختمان فیزیکی الیاف (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مسنوجات مورد استفاده در پزشكي
تكميل كالاي نساجي
تصفيه پساب نساجي
سنتز مواد شيميايي

اطلاعات تماس

sharzehee [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/sharzehee/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232567 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 4)