لینک های ضروری
محمد‌رضا شایق

محمد‌رضا شایق

استادیار، دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۰دانشگاه تربیت مدرسعلوم قران و حدیث
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۸مرکز مدیریت قمفقه و مبانی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
علوم نهج‌البلاغه
فقه و حقوق در قرآن
تفسیر قرآن
آیات‌الاحکام تطبیقی
مدیریت اخلاق و تربیت در قرآن
فقه و مبانی قرآن و حدیث

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تفسیر فقه و مبانی

اطلاعات تماس

shayegh.mr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
3123208۷ 38210310