دسترسی سریع
مهران شتابی

مهران شتابی

مربی، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا1391-دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری
کارشناسی ارشد1378۱۳۸0دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی1371۱۳۷5دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی کامپیوتر - سخت افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی اینترنت
طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال
معماری کامپیوتر
مدار منطقی
ریز پردازنده
ریاضیات گسسته
مدار الکتریکی
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

mshetabi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mshetabi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31233042 - 31232771 38200145
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )