دسترسی سریع
مهران شتابی

مهران شتابی

مربی، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا1391-دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری
کارشناسی ارشد1378۱۳۸0دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی1371۱۳۷5دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی کامپیوتر - سخت افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی اینترنت
طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال
معماری کامپیوتر
مدار منطقی
ریز پردازنده
ریاضیات گسسته
مدار الکتریکی
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

mshetabi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mshetabi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31233834 38200145
اتاق مجازی