دسترسی سریع
مهران شتابی
مربی، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات