لینک های ضروری
مهران شتابی
مربی، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. پياده سازي كدكننده هاي گفتار با استفاده از سيستم هاي با قابليت پيكربندي مجدد

مهران شتابي (1382).، يازدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، شيراز