لینک های ضروری
مهران شتابی
مربی، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات