دسترسی سریع
مهران شتابی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. استفاده از معماري SAHAR جهت مقاوم كردن سطح كنترلي شبكه نرم افزار محور در برابر حملات منع سرويس

مهران شتابي, احمد اكبري (1399)، مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، 18(4)، 291-304 (شماره: 26662)

2. Sahar: a control plane architecture for high available software-defined networks

Mehran Shetabi, Ahmad Akbari (2020), International journal of communication networks and distributed systems , 24(4), 432-463 (No: 26661) (10.1504/ijcnds.2020.107467)