دسترسی سریع
مهران شتابی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات