دسترسی سریع
امید شیرزاد

امید شیرزاد

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13931396دانشگاه تهرانحقوق عمومی
کارشناسی ارشد13901392دانشگاه شهید بهشتیحقوق عمومی
کارشناسی1386۱۳۹۰دانشگاه کاشانحقوق

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدرئیس بخش حقوق
14001401دانشگاه یزداستاد مشاور انجمن علمی حقوق دانشگاه یزد
13991400مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزداستاد مشاور المپیاد علمی-دانشجویی و همکاری با مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد
13981399پردیس مهریز دانشگاه یزداستاد مشاور انجمن علمی حقوق پردیس مهریز
1398-پردیس مهریز دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی آموزشی رشتة حقوق پردیس مهریز
1398-دانشگاه یزدناظر جلسات دفاع تحصیلات تکمیلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
حقوق اساسی ۱ ، 2 ، 3
حقوق اداری ۱ ، 2
فلسفه حقوق
حقوق مالیه عمومی
حقوق کار
مکاتب فلسفی حقوق عمومی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
حقوق اساسي
حقوق اداري
حقوق مالي
حقوق بشر و شهروندي

اطلاعات تماس

shirzad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/shirzad ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق 230
31233706
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)