دسترسی سریع
داود شیشه‌بری

داود شیشه‌بری

دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی صنایع صنایع
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه یزدمهندسی صنایع تولید صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی صنایع
1399-پردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌ آموزشی مهندسی صنایع
1396-دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی کیفیت و بهره‌وری
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزددبیر شورای تخصصی گروه‌ آموزشی مهندسی صنایع
13981399دانشگاه یزدرئیس بخش کیفیت و بهره‌وری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بهینه‌سازی تصادفی (دکتری و کارشناسی ارشد)
فرآیندهای تصادفی (دکتری)
تئوری و کاربرد پایایی (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد)
تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی (کارشناسی ارشد)
مدیریت کیفیت و بهره‌وری (کارشناسی ارشد و کارشناسی)
کنترل کیفیت آماری (کارشناسی)
برنامه‌ریزی تولید (کارشناسی)
مهندسی فاکتورهای انسانی (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
زنجيره تامين با رويكرد پايداري و تاب آوري
شاخص هاي قابليت اطمينان با رويكرد استوار سازي
بهينه سازي شاخص ها و اصلاح فرآيند در مباحث كيفيت
تحليل پوششي داده ها در مقوله بهره وري

اطلاعات تماس

shishebori [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/shishebori ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۶
31232410 38211792
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 13)