دسترسی سریع
داود شیشه‌بری
دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

1. ارزيابي منافع 35 مورد از پروژه هاي تحقيقاتي خاتمه يافته از سالهاي 90 الي 95 (1400/02/07)

2. تدوين پروپوزال بازنگري و بهبود سيستم ارزيابي و رتبه‌بندي نمايندگان فروش(كانال‌هاي توزيع) با هدف شناسايي كانال‌هاي توزيع سودآور و كاراتر شركت كاشي و سراميك ستاره ميبد؛ با استفاده از روش‌هاي آماري، تكنيك تصميم‌گيري چندمعياره و مدل‌سازي معادلات ساختاري (1399/10/10)

3. (1399/10/10)

4. آينده نگاري بهره وري نظام اداري تحت تاثير جريان همگرايي فناورانه (1399/06/18)

5. طراحي زنجيره تامين انرژي برق تحت ريسك براي شركت توزيع نيروي برق استان يزد (1397/10/04)

6. استاندارسازي خدمات استانداري يزد (1396/12/28)

7. مطالعه و بررسي مصرف انرژي در ساختمانهاي موجود دانشگاه يزد و ارائه بهينه سازي جهت فضاهاي آموزشي دانشگاه يزد (1395/04/21)

8. ارزيابي دروني گروه مهندسي صنايع دانشگاه يزد (1394/09/23)

9. آسيب شناسي شبكه توزيع برق يزد در مقابل حوادث طبيعي ()