دسترسی سریع
سید منصور بیدکی

سید منصور بیدکی

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه لیدز انگلستانشیمی رنگ و پلیمر
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرشیمی نساجی
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۱دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۳) فنی و مهندسی دور هشتم هیئت ممیزه
1399-دانشگاه یزدعضو و دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه
1399-دانشگاه یزدعضو کمیته پدافند غیرعامل
13961400دانشگاه یزدمدیر طرح‌های عمرانی
13951396دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی نساجی
13921396دانشگاه یزدمدیر امور آموزشی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
رنگرزی و چاپ و تکمیل
فیزیک الیاف پیشرفته
اصول فیزیک رنگ
بیوتکنولوژی در نساجی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تصفيه پسابهاي نساجي
منسوجات الكترونيكي و هوشمند

اطلاعات تماس

smbidoki [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی و مهندسی ۲
31232576 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 12)