دسترسی سریع
سید منصور بیدکی
دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی

1. كاربرد ازن توليد شده به روش الكتروشيميائي و پرتوهاي الكتروني براي حذف رنگ Direct fast blue B2R

مريم بنائي, علي بنويدي, محمد كريمي, سيدمنصور بيدكي (1398)، پنجمين همايش ملي كاربرد فناوري هسته اي در كشاورزي و منابع طبيعي، يزد (شماره: 22051)

2. ساخت طرح هاي هادي الكتريسيته بر بستر كاغذي با نانو ذرات نقره ايجادشده به روش چاپ جوهرافشاني

محمد مومني نسب, سيدمنصور بيدكي, محسن هادي زاده, مسعود موحدي (1398)، چهارمين همايش ملي و كارگاه هاي تخصصي علوم و فناوري نانو، يزد (شماره: 21699)

3. Modification of titanium anode electrode for ozone generation with metal oxides and nanocomposite

Mohammad Karimi, Ali Benvidi, Seyed Mansour Bidoki, Mohammad Ali Karimi zarchi, Abbas Behjat (2019), The 13th biennial electrochemistry seminar of iran, بوشهر (No: 21957)

4. مروري بر روش هاي حذف سولفات از زهاب هاي اسيدي معادن

شيدا خياط زاده, سيدمنصور بيدكي, ابوالفضل زارع مهرجردي (1397)، اولين كنفرانس ملي معدنكاري و صنايع معدني سبز ايران، زنجان (شماره: 19742)

5. بررسي تاثير كيتوسان بر رنگ پذيري كالاي ابريشمي و پنبه اي با رنگ معدني گلورد

سروش عزيزي كراچي, محمد خواجه مهريزي, سيدمنصور بيدكي (1396)، همايش ملي ابريشم ايران، رشت (شماره: 15733)

6. بررسي تاثير پلاسماي گازي اكسيژن، نيتروژن و ارگون بر جذب رنگزاهاي طبيعي

محمد خواجه مهريزي, سيدمنصور بيدكي, امين الدين حاجي, رضا حيدري واناني, بهاره نوذري (1395)، دهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، اصفهان (شماره: 11918)