دسترسی سریع
سید محمد طباطبایی‌نسب

سید محمد طباطبایی‌نسب

استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۸دانشگاه شهید بهشتیمدیریت بازاریابی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۲دانشگاه شهید بهشتیمدیریت صنعتی- گرایش OR
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه یزدمدیریت صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدعضو کارگروه بهره‌وری دانشگاه
1400-دانشگاه یزدمعاون اداری و مالی
13951396دانشگاه یزدمدیر امور دانشجویی
13911393دانشگاه یزدرییس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13891391دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13891390دانشگاه یزدسرپرست پژوهشکده تعاون

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحلیل آماری
تحقیقات بازاریابی
بازارشناسی
بازاریابی و مدیریت بازار

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بازاريابي و تبليغات
برندسازي
بازاريابي صنعتي
رفتار مصرف كننده و هوش مصنوعي

اطلاعات تماس

tabatabaeenasab [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/tabatabaeenasab ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
3123320۴ - 31234044 31234953
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)