دسترسی سریع
علی‌اکبر تدین تفت

علی‌اکبر تدین تفت

استاد، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۵دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مخابرات
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق مخابرات
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدنماینده رئیس دانشگاه و عضو شورای برنامه ریزی طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور با جامعه و صنعت
14001402دانشگاه یزددبیر دهمین کارگاه آموزشی تئوری ارتباطات و اطلاعات ایران (IWCIT)
13981401دانشگاه یزدرئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی
13971401دانشگاه یزدعضو کانون تفکر اقتصاد یزد
13961397دانشگاه یزدعضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی
13951397دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
13921397دانشگاه یزدرئیس گروه استعدادهای درخشان
13861392دانشگاه یزدمعاون دانشکده برق و کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضیات مهندسی
مخابرات ۲
آمار و احتمال مهندسی
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
مدارهای الکتریکی ۱
فرآیندهای تصادفی
تئوری آشکارسازی
پردازش آماری سیگنال
تئوری پیشرفته مخابرات

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
پردازش آماري سيگنال (آشكارسازي، تخمين)
سيستمهاي مخابراتي نسل جديد
راديوشناختي

اطلاعات تماس

tadaion [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/tadaion ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۵
31232388 - ۳۱۲۳۳۰۴۲ 38200144
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 18)