دسترسی سریع
محمد طهماسبی

محمد طهماسبی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921397دانشگاه قممهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۲دانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر گرایش سخت‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدنماینده ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی کامپیوتر
13891392دانشگاه یزدرییس کتابخانه مرکزی
13881392دانشگاه یزدعضو کمیته آموزش مجازی
13881389دانشگاه یزدمعاون مدیریت تحصیلات تکمیلی
13781387دانشگاه یزدمعاون آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی نرم‌افزار
تجارت الکترونیک
اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌نویسی
سیستم‌های اطلاعات مدیریت
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
اصول طراحی پایگاه داده
برنامه‌سازی پیشرفته
ساختمان داده
طراحی الگوریتم ها
آزمایشگاه پایگاه‌ داده
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی در ﻋﻠﻢ ﺳﻨجی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سيستم هاي پيشنهاد دهنده ادامه كار تز دكترا
اينترنت اشيا و خانه هوشمند
كاربرد يادگيري ماشين در هوش تجاري و معماري سازماني و ديگر زمينه هاي كاري فناوري اطلاعات

اطلاعات تماس

tahmasebi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/tahmasebi/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق 105
31233762 38200145
اتاق مجازی