دسترسی سریع
محمد طهماسبی

محمد طهماسبی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921397دانشگاه قممهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۲دانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر گرایش سخت‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13891392دانشگاه یزدرییس کتابخانه مرکزی
13881392دانشگاه یزدعضو کمیته آموزش مجازی
13881389دانشگاه یزدمعاون مدیریت تحصیلات تکمیلی
13781387دانشگاه یزدمعاون آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر
1399-دانشگاه یزدنماینده ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی نرم‌افزار
تجارت الکترونیک
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌نویسی
سیستم‌های اطلاعات مدیریت
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
اصول طراحی پایگاه داده
آزمایشگاه پایگاه‌ داده
برنامه‌سازی پیشرفته
ساختمان داده
طراحی الگوریتم ها
روش پژوهش و نگارش
روش تحقیق و سمینار ارشد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی در ﻋﻠﻢ ﺳﻨجی ارشد
معماری پایگاه داده های علم سنجی ارشد
حفاظت داده ها

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سيستم هاي پيشنهاد دهنده
اينترنت اشيا و خانه هوشمند
مهندسي نرم افزار
هوش تجاري

اطلاعات تماس

tahmasebi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/tahmasebi/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق 232
035-3123-3762 035-31232357
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 4)