لینک های ضروری
محمد طهماسبی

محمد طهماسبی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921397دانشگاه قممهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۲دانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر گرایش سخت‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13891392دانشگاه یزدرییس کتابخانه مرکزی
13881392دانشگاه یزدعضو کمیته آموزش مجازی
13881389دانشگاه یزدمعاون مدیریت تحصیلات تکمیلی
13781387دانشگاه یزدمعاون آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی نرم‌افزار
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌نویسی
اصول طراحی پایگاه داده
سیستم‌های اطلاعات مدیریت
برنامه‌سازی پیشرفته
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
ساختمان داده
آزمایشگاه پایگاه‌ داده
تجارت الکترونیک
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سيستم هاي پيشنهاد دهنده ادامه كار تز دكترا
اينترنت اشيا و خانه هوشمند
كاربرد يادگيري ماشين در هوش تجاري و معماري سازماني و ديگر زمينه هاي كاري فناوري اطلاعات

اطلاعات تماس

tahmasebi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/tahmasebi/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۲
31233762 38200145