دسترسی سریع
محمد طهماسبی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. تدوين معماري تطبيقي و برنامه توسعه فناوري اطلاعات شركت برق منطقه اي يزد (1400/05/05)

2. مدلسازي ميزان توانائي و سبك يادگيري دانش آموز در يك نمونه سيستم آموزشي هوشمند (1388/02/30)