لینک های ضروری
حامد تجملیان

حامد تجملیان

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی سازه
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه صنعتی شریفمهندسی سازه
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحلیل سازه‌ها
طراحی سازه‌های فولادی
مقاومت مصالح
دینامیک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کنترل غیرفعال سازه‌ها
تحلیل غیرارتجاعی سازه‌های فولادی
ارزیابی احتمالاتی سازه‌ها

اطلاعات تماس

h.tajammolian [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/tajammolian
https://pws.yazd.ac.ir/tajammolian ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۷
31232466 38200135