دسترسی سریع
شهرام طالبی

شهرام طالبی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک حرارت و سیالات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1384-دانشگاه یزدعضو کمیته راهبردی و علمی کنفرانس دینامیک شاره ها
13941396دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی مکانیک
13841386دانشگاه یزددبیر دهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها
13811383دانشگاه یزدمعاون گروه مهندسی مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت، ریاضی مهندسی
طراحی مبدل‌های حرارتی، سوخت و احتراق، نیروگاه های حرارتی، موتور احتراق داخلی
مکانیک سیالات پیشرفته، دینامیک گازها
انتقال حرارت هدایتی، انتقال حرارت جابجایی
جریانهای دوفازی، جریان‌های ریزمقیاس
مباحث ویژه در روش‌های محاسباتی (روش شبکه بولتزمن)
ممیزی انرژی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
طراحي و بهبود عملكرد سيستمهاي حرارتي
تكنولوژي ميكروفلوئيد و بيوفلوئيد در كاربردهاي پزشكي
كاربرد و توسعه روش عددي شبكه بولتزمن
مبدلهاي حرارتي

اطلاعات تماس

talebi_s [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/shahramtalebi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳
31232488 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 10)