دسترسی سریع
علی‌اکبر تشکری

علی‌اکبر تشکری

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش تاریخ

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه اصفهانایران دوره اسلامی
کارشناسی ارشد-۱۳۷۵دانشگاه شهید بهشتیتاریخ
کارشناسی-۱۳۷۳دانشگاه تربیت معلم یزدتاریخ

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991402دانشگاه یزدرئیس بخش تاریخ
13981400دانشگاه یزدعضو کانون تفکر گردشگری
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه تاریخ

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
صفویان
مباحث ویژه
تاریخ علم ایران
سفرنامه‌نویسی و تاریخ اجتماعی ایران
تاریخ ایران از سقوط ساسانی ...
مکاتب تاریخ‌نگاری در تمدن ایران و اسلام
تاریخ تحولات ایران دوره عباسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

atashakori [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
31233384 31232052
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)