لینک های ضروری
منصوره تاتاری

منصوره تاتاری

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه شهید باهنر کرمانفیزیک هسته‌ای
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه یزدفیزیک هسته‌ای
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه صنعتی اصفهانفیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرابط دانشگاه یزد در کارگروه همکاری‌های علمی کشور کره جنوبی و کشورهای جنوب شرق آسیا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای
فیزیک رآکتور
فیزیک هسته‌ای
مکانیک تحلیلی
ترمودینامیک
فیزیک ۱، ۲

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
دزیمتری گرمالیانی
پروتون درمانی
شبیه‌سازی مونت کارلو
واکنش‌های فوتوهسته‌ای

اطلاعات تماس

mtatari [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/tatari
https://pws.yazd.ac.ir/tatari ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31233692