دسترسی سریع
حمیدرضا تودجی

حمیدرضا تودجی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی برق قدرت
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق قدرت

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدناظر جلسه دفاعیه تحصیلات تکمیلی
13981400دانشگاه یزدرئیس بخش برق قدرت
13951396دانشگاه یزدمسئول راه‌اندازی آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دانشکده مهندسی برق
13941396دانشگاه یزدمسئول برگزاری المپیادها و مسابقات علمی معتبر دانشجویی دانشکده مهندسی برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی مهندسی برق
مدارهای الکتریکی ۱
تولید انرژی الکتریکی
عایق‌ها و فشارقوی
حفاظت و رله
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۲
الکترونیک صنعتی
مباحث ویژه تحصیلات تکمیلی (کاربردهای الکترونیک قدرت در سیستم‌های قدرت)
سیستم‌های انتقال AC انعطاف‌پذیر (FACTS)
طراحی مبدل‌های الکترونیک قدرت
الکترونیک قدرت ۱

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
كاربرد الكترونيك قدرت در سيستم هاي قدرت
انرژي هاي تجديدپذير با تكيه بر انرژي خورشيدي

اطلاعات تماس

toodeji [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/toodeji/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۹
31232903 38200144
اتاق مجازی