دسترسی سریع
فرهاد محمد‌تراب

فرهاد محمد‌تراب

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه کلاوستال آلمانمهندسی معدن اکتشاف
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی اکتشاف معدن
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۳دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی اکتشاف معدن

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی فناوری‌های سنگ آهن
13971399دانشگاه یزدرئیس بخش اکتشاف معدن
13931396دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشكده معدن و متالورژی
13931394دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی معدن اکتشاف
13781383دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشكده معدن و متالوژی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژئوشیمی اكتشافی ۱و ۲ (كارشناسی)
روش‌های تجزیه مواد معدنی (كارشناسی)
حفاری اكتشافی (كارشناسی)
سنگ‌شناسی (كارشناسی)
زمین آمار (كارشناسی ارشد)
مهندسی حفاری (كارشناسی ارشد)
ژئوشیمی زیست محیطی (دكتری)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اكتشاف مواد معدني
ژئوشيمي اكتشافي و تجزيه مواد معدني
ارزيابي ذخاير معدني و زمين آمار
حفاري اكتشافي

اطلاعات تماس

fmtorab [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/torab ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۱
31232521 38210995
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 8)