دسترسی سریع
محمد ترکاشوند

محمد ترکاشوند

استادیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۶دانشگاه تهرانجمعیت‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۹۱۳۹۱دانشگاه تهرانجمعیت‌شناسی
کارشناسی۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه بوعلی‌سینا همدانپژوهشگری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدسرپرست مرکز تحقیقات توسعه انسانی
13991401دانشگاه یزدعضو کانون تفکر سلامت اجتماعی
13991400دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
13971399دانشگاه یزدسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مرگ و میر
نرم‌افزار
آمار پیشرفته
آمار در علوم اجتماعی
تحلیل جمعیت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
جمعيت شناسي- مرگ و مير
جمعيت شناسي- تحولات ساختار سني جمعيت
آمار در علوم اجتماعي

اطلاعات تماس

m.torkashvand [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/torkashvand ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان نبوت
31233048
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 7)