لینک های ضروری
رسول وفازاده

رسول وفازاده

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۹دانشگاه تربیت مدرسشیمی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی معدنی
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۰دانشگاه اصفهانشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس دانشکده شیمی
13971399دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی
13871390دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم
13761385دانشگاه یزدرییس مرکز استعدادهای درخشان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طیف‌سنجی معدنی
سینتیک، ترمودینامیک و مکانیسم کمپلکس‌ها
کاربرد نظریه گروه در شیمی
شیمی معدنی پیشرفته
شیمی آلی فلزی
شیمی معدنی ۱، ۲
شیمی عمومی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سنتز و شناسايي تركيبات كوئورديناسيون
سنتز چارچوب هاي آلي-فلزي

اطلاعات تماس

rvafazadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/vafazadeh ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۴۲
31232661 38210644