دسترسی سریع
ولی کلانتر

ولی کلانتر

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۸۱۳۷۴دانشگاه تربیت مدرستبدیل انرژی
کارشناسی ارشد۱۳۶۲۱۳۶۸دانشگاه صنعتی اصفهانتبدیل انرژی
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۲دانشگاه صنعتی اصفهانتبدیل انرژی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13901397دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی انرژی مرکز تحقیقات مهندسی یزد
13791381دانشگاه یزدسرپرست دانشکده مکانیک
1397-دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
1390-دانشگاه یزدنماینده دانشگاه در کمیته تحقیقات شرکت گاز
1390-دانشگاه یزدنماینده دانشگاه در کمیته تحقیقات شرکت نفت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
انرژی‌های تجدیدپذیر 1و2
مهندسی محیط زیست
سیستم‌های انتقال آب
انتقال حرارت ، سیالات ، ترمودینامیک
محاسبات عددی پیشرفته
انتقال حرارت جابجایی پیشرفته
انتقال حرارت تشعشعی پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
انرژيهاي تجديدپذير
انرژي و محيط زيست
انتقال حرارت و سيالات
شبكه هاي آب و فاضلاب

اطلاعات تماس

vkalantar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/vkalantar/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق 330
31232492 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 14)