لینک های ضروری
ولی کلانتر
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

1. شبیه سازی سه بعدی خشک¬کن خورشیدی غیرمستقیم جدید با تبخیر آب مواد و پاشش قطرات آب

محمدصالح برقی جهرمی, ولی کلانتر (1398).، هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، مشهد

2. شبیه سازی سه بعدی گرماتاب حرارتی U شکل در فضای یک اتاق

محمدصالح برقی جهرمی, ولی کلانتر (1398).، هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، مشهد

3. محاسبه پروفیل دمای ذرات سولفید مولیبدن در خشککن بسترسیالی با ورود پیوسته ذرات

عبداله شعبانی شهربابکی, ولی کلانتر, علیرضاا محمودیان (1398).، بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسان مکانیک ایران، تهران

4. بررسی تاثیر ابعاد یک مخزن ذخیره زمینی کروی، دمای کف زمین و جنس خاک بر عملکرد سیستم طی مدت شش ماهه در شرایط آب و هوایی شهر یزد

صادق هدایتی, ولی کلانتر (1397).، ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک، شیراز

5. امکان سنجی تهویه طبیعی ساختمانهای چند طبقه با یک هواکش خورشیدی طویل

حسین امیرماهانی, ولی کلانتر, محسن مزیدی (1397).، ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک، شیراز

6. انتخاب هندسه مناسب جهت تهویه طبیعی در یک ساختمان سه طبقه همراه با بادگیر و هواکش خورشیدی

ساجده جعفری, ولی کلانتر (1397).، ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک، شیراز

7. بررسی عددی تامین هوای سرد یک اتاق در تابستان به وسیله مبدل حرارتی زمینی حلقوی توأم با دودکش خورشیدی کروی

هادی دره سیری, ولی کلانتر, اسماعیل جان زمین (1397).، ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک، شیراز

8. بررسی تجربی راندمان دیش متمرکز کننده فتوولتاییک در شرایط جغرافیایی شهر یزد

ولی کلانتر, محمدعلی مهدیان, حسین خراسانی اناری (1397).، ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک، شیراز

9. مدل عددی تامین هوای سرد یک مکان در تابستان به وسیله مبدل حرارتی زمینی مارپیچی توأم با دودکش خورشیدی کروی

هادی دره سیری, ولی کلانتر, اسماعیل جان زمین (1397).، پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد انرژی، آب و محیط زیست، 2 مرکزی

10. انتقال حرارت در یک استخر خورشیدی با گرادیان نمک

زهرا قربانی خراجی, ولی کلانتر (1397).، دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، شهر کرد

11. شبیه سازی تهویه طبیعی یک ساختمان با استفاده از بادگیر و هواکش خورشیدی مورب

ساجده جعفری, ولی کلانتر (1397).، دوازدهمین همایش بین المللی انرژی، تهران

12. شبیه سازی عددی عملکرد حرارتی یک آبگرمکن خورشیدی از نوع مخزنی و مستقیم در حالت غیر دائم در شرایط آب و هوایی گرم و خشک

مهرداد چاپی چور, ولی کلانتر (1397).، دوازدهمین همایش بین المللی انرژی، تهران

13. تحلیل انرژی و اگزرژی و تاثیر فشارهای تبخیر و تقطیر در یک سیکل تبرید تراکمی دو مرحله ای با مبرد آمونیاک

محمدعلی صباغی ندوشن, ولی کلانتر, سید مجتبی میرجلیلی (1397).، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوا و فضا، 2 مرکزی

14. تحلیل انرژی و اگزرژی و بررسی روشهای بهینه سازی مصرف انرژی سیکل حرارتی نیروگاه بخار با بازیاب

محمدعلی صباغی ندوشن, ولی کلانتر, سید مجتبی میرجلیلی (1397).، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوا و فضا، 2 مرکزی

15. حل عددی جریان دوفاز در کوره خشک کن کنسانتره سولفید مولیبدن به روش بستر سیالی

عبداله شعبانی شهربابکی, ولی کلانتر (1397).، بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، سمنان

16. آنالیز انرژی و اگزرژی خشک کننده بستر سیالی پودر سولفید مولیبدن

عبداله شعبانی شهربابکی, ولی کلانتر (1397).، بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، سمنان

17. بررسی عددی عملکرد حرارتی و جریان عبوری از یک هواگرمکن خورشیدی پرهدار در حالت سه بعدی و غیر دائم

داراب جعفری, ولی کلانتر, محسن مزیدی (1396).، چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم، تهران

18. شبیه سازی عددی عملکرد حرارتی و هوادهی یک هواگرمکن خورشیدی پرهدار در حالت پایدار

داراب جعفری, ولی کلانتر (1396).، سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، بابل

19. بررسی عددی اثر هندسه و سرعت ورودی به کویل مارپیچ بر روی انتقال حرارت و پروفیل سرعت سیال عبوری

ابوالقاسم مختاری , ولی کلانتر (1396).، سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، بابل

20. بررسی عملکرد حرارتی جریان مغشوش نانوسیال درون لوله های مارپیچ و مخروطی با شعاع متغیر

میلاد ‎ ‎زارع‎ ‎محمودآبادی, ابوالقاسم مختاری , ولی کلانتر, محمدمهدی‎ ‎هیهات (1396).، سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، بابل

21. بررسی تجربی عملکرد غیرفعال یک هواکش خورشیدی مجهز به ذخیره ساز انرژی( pcm )

مهران‎ ‎عبدالرضایی, ولی کلانتر (1396).، سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، بابل

22. بررسی عددی روشهای کاهش مصرف انرژی در یک خانه در پناه خاک به منظور تامین

ولی کلانتر, مریم مرتضوی زاده (1396).، ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، یزد

23. بررسی عددی اثر جنس مصالح پوسته ساختمان در مصرف انرژی

ولی کلانتر, محمد علی امینی حاجی آباد (1396).، ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، یزد

24. شبیهسازی عددی تهویه و سرمایش خودبخودی ساختمان با استفاده از هواکشهای خورشیدی با استقرار شمالی- جنوبی

ولی کلانتر, مریم مرتضوی زاده (1396).، هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شاهرود

25. شبیه سازی عددی عملکرد حرارتی یک اجاق خورشیدی از نوع کلکتوری پره دار

امین سلطانی نژاد, ولی کلانتر (1396).، کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز، کرمانشاه

26. شبیه سازی عددی عملکرد حرارتی یک مبدل تولید آب گرم از بازیافت حرارت اتلافی در واحد الفین پتروشیمی ایلام

عزیز‎ ‎مراد‎ ‎رضایی, مجتبی دهقان زاده بافقی, ولی کلانتر (1396).، کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز، کرمانشاه

27. شبیه سازی عددی عملکرد حرارتی یک نوع مبدل حرارتی درون زمینی جهت تامین آب گرم یک اواپراتور پمپ زمین گرمایی در زمستان

سجاد پاشایی, ولی کلانتر (1396).، کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز، کرمانشاه

28. شبیه سازی عددی جریان سیال پاورلا عبوری از حفره حاوی سیال هرشل بالکلی

عبداله شعبانی شهربابکی, محمد سفید, ولی کلانتر (1396).، بیست و پنجمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، تهران

29. بررسی اثر نصب کندانسور بر میزان تولید و راندمان آب شیرین کن خورشیدی

عبداله شعبانی شهربابکی, ولی کلانتر, علی اکبر دهقان (1396).، بیست و پنجمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، تهران

30. بررسی تجربی عملکرد یک خشک کن خورشیدی از نوع غیر مستقیم

ولی کلانتر, جواد کریمی (1395).، ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران

31. شبیه سازی دو بعدی سیستم تامین هوای سرد یک فضا در تابستان به کمک برودت درون زمینی و هواکش خورشیدی

ولی کلانتر, محمود فتوتی (1395).، ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران

32. شبیه سازی عددی تهویه و سرمایش ساختمان با استفاده از هواکش سقفی خورشیدی با استقرار در راستای شمالی - جنوبی

ولی کلانتر, محمد علی امینی حاجی آبادی (1395).، ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران

33. بهبود عملکرد بادگیر با استفاده از کانال درون زمینی

حسین صادقی, ولی کلانتر (1395).، دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و ت سیسات حرارتی و برودتی، بیرجند

34. شبیه سازی عددی و سه بعدی تهویه طبیعی معدن درون زمینی با هواکش

ولی کلانتر, مریم مرتضوی زاده (1395).، دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران، بافق

35. مدل سازی انرژی در یک ساختمان مسکونی با نرم افزار design builder

ولی کلانتر, سیدمجید هاشمی (1395).، بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، یزد

36. بررسی گلخانه های جاذب انرژی خورشیدی و امکان سنجی استفاده در شرایط آب و هوایی شهر کرمان

ولی کلانتر, فرزاد رضایی نامدار, امیر عسکری کاشان (1395).، بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، یزد

37. بررسی انرژی گرمایش آب و محیط استخرهای خانگی با استفاده از انرژی خورشیدی وکاهش بار سیستم های گرمایشی استخر

ولی کلانتر, امیر عسکری کاشان, فرزاد رضایی نامدار (1395).، بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، یزد

38. ارزیابی قابلیت های انرژی باد در شهر کرمان

ولی کلانتر, سبحان فارسی, محمد رضا عادلی (1395).، بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، یزد

39. پیش بینی پاسخ دینامیکی سیستم میکروفن دوردست جهت تخمین نوسانات فشار سطحی

عباس افشاری, علی اکبر دهقان, ولی کلانتر, علیرضا موحدی (1395).، بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، یزد

40. طراحی فنی و ارزیابی اقتصادی اجرای طرح برق خانگی از نوع فتوولتایی در شهر یزد

ولی کلانتر, سیدمجید هاشمی, مهتاب دهقانی‎ ‎فیروزآبادی (1394).، پنجمین کنفرانس انرژی و محیط زیست، تهران

41. بهسازی وتعیین ویژگیهای یک خانه خورشیدی کم مصرف خورشیدی

ولی کلانتر, سیدمجید هاشمی (1394).، کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی دومین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران، تهران

42. تحلیل تابش خورشیدی و آنالیز فنی و اقتصادی استفاده آبگرمکن خورشیدی در شهر یزد

ولی کلانتر, احمد رضا فقیه خراسانی, سیدمجید هاشمی (1394).، دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، تهران

43. تعیین عددی مشخصه های حرارتی یک مقطرساز خورشیدی دو طرفه

ولی کلانتر, محمد باقر تیموری, سید علی آقا میرجلیلی (1394).، دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، تهران

44. شبیه سازی ایجاد سرمایش طبیعی در تابستان با استفاده از هواکش های خورشیدی

ولی کلانتر, علی محمد رسولیان, مریم مرتضوی زاده (1393).، چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران

45. شبیه سازی عددی تهویه و سرمایش ساختمان با استفاده از هواکش سقفی خورشیدی(دیدگاه دیفرانسیلی و دو بعدی)

سعید زورمند, ولی کلانتر (1393).، ششمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر پاک و کار آمد،

46. مدلی عددی برای رسیدن به شرایط آسایش در تابستان با استفاده از سرمایش تبخیری خورشیدی

ولی کلانتر, علی محمد رسولیان (1393).، ششمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر پاک و کار آمد،

47. شبیه سازی عددی روشهای کاهش و بهینه مصرف انرژی در ساختمان و جایگزین نمودن آن با انرژی تجدیدپذیر

سید هادی بنی هاشمی, ولی کلانتر (1393).، ششمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر پاک و کار آمد،

48. بررسی فنی و اقتصادی استفاده از برق فتوولتایی در شهر بافق با استفاده از نرم افزار RETscreen

واحد حکمت, ولی کلانتر (1393).، ششمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر پاک و کار آمد،

49. ارزیابی عددی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی از نوع دو طرفه

محمد باقر تیموری مروستی, ولی کلانتر, سید علی آقا میرجلیلی (1393).، ششمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر پاک و کار آمد،

50. بکارگیری انرژی تجدید پذیر در یک ساختمان هوشمند با رویکرد معماری سنتی

ولی کلانتر, سیدمجید هاشمی, نفیسه مصون (1393).، ششمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر پاک و کار آمد،

51. طراحی و محاسبات سیستم تامین گرمایش یک خانه خورشیدی با شرایط آب و هوایی یزد

ولی کلانتر, علی محمد رسولیان, واحد حکمت, مجید دهقان (1393).، دهمین همایش بین المللی انرژی،

52. بررسی عددی و تجربی عملکرد یکساله نیروگاه فتوولتائیک دانشگاه یزد

ولی کلانتر, سعید زورمند, سید هادی بنی هاشمی, مجتبی فریدونی (1393).، دهمین همایش بین المللی انرژی،

53. شبیه سازی عددی عملکرد نیروگاه دودکشی خورشیدی

ولی کلانتر, واحد حکمت, مجید دهقان شادکامی, مریم زارع (1393).، چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک،

54. مدلی عددی برای رسیدن به شرایط آسایش در زمستان با استفاده از گرمایش خورشیدی

شهرام زاهدی نسب, ولی کلانتر (1393).، چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک،

55. حل عددی تهویه طبیعی و تامین سرمایش ساختمان با استفاده از ترکیب بادگیر و هواکش خورشیدی (تزریق آب در خلاف جهت حرکت هوا - از پایین به بالا)

ولی کلانتر, علی محمد رسولیان, مجید دهقان شادکامی, واحد حکمت (1393).، چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک،

56. بررسی عددی عملکرد گرمایشی دیوار ترومبی بهینه شده

مهران ربانی, ولی کلانتر, احمد رضا فقیه خراسانی, علی اکبر دهقان (1393).، پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران

57. شبیه سازی عددی گرمایش خورشیدی آب استخر شنا در حالت سه-بعدی

رضا غیبی, ولی کلانتر (1393).، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، تهران

58. بررسی عددی پارامترهای موثر بر شبیه سازی سه بعدی عملکرد گرمایشاز کف

احسان بابایی, ولی کلانتر (1393).، اولین کنفرانس ملی خانه سبز، مشهد

59. بررسی شبیه سازی عددی گرمایش خورشیدی آب استخر شنا در حالت سه-بعدی

رضا غیبی, ولی کلانتر (1393).، بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران،

60. شبیه سازی عددی عمل کرد مدل دوبعدی یک دودکش خورشیدی نیروگاهی در مناطق آفتابی

امین شعبانی ماکلوانی, ولی کلانتر, محمد نیکیان (1392).، پنجمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد، تهران

61. شبیه سازی عددی عملکرد گرمایشی یک ساختمان مجهز به هواکش خورشیدی و دیوار ترومبی در مناطق آفتابی

ولی کلانتر, شهرام زاهدی نسب (1392).، پنجمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد، تهران

62. ایجاد سرمایش تبخیری طبیعی بوسیله ترکیب بادگیر و دودکش خورشیدی

ولی کلانتر, علیرضا بهارارا (1392).، سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران

63.

, Vali Kalantar, Ali Akbar Dehghan (2014)., The 3th edition of Emerging Trends in Energy Conservation, تهران

64. شبیه سازی عددی کنترل فرسایش خاک با ایجاد باد شکن درختی روی سطح زمین

ولی کلانتر, واحد حکمت, مجید دهقان شادکامی (1392).، سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار، یزد

65. ت ثیر اعداد پرانتل، رینولدز و ریچاردسون، ابعاد و راستای چشمه ی حرارتی بر عملکرد خنک کاری چشمه ی حرارتی

وحیده زارع, ولی کلانتر (1392).، پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، هرمزگان

66. شبیه سازی تعیین نقش مصالح در اتلاف حرارتی ساختمان

ولی کلانتر, علیرضا بهارارا, علی محمد رسولیان, مریم مرتضوی زاده (1392).، همایش ملی مصالح، شهر، معماری، تهران

67. بررسی عددی عملکرد اجاق خورشیدی کلکتوری در حالت سه بعدی

ولی کلانتر, علی باقری, سید مهدی اعرابی (1392).، سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، کرج

68. بررسی رفتار تئوری و عملی یک خشک کن خورشیدی کابینی با جابجائی طبیعی

محمد امینی, ولی کلانتر, سید مهدی اعرابی (1392).، سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، کرج

69. شبیه سازی عملکرد یک اجاق خورشیدی از نوع کلکتوری

ولی کلانتر, علی محمد رسولیان (1392).، سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک، کرمان

70. طراحی و بهینه سازی توربین OWC برای آب های بندر انزلی

ولی کلانتر, حسین جبروتی مقدم (1392).، سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک، کرمان

71. اثرات وجود پره درون دودکش خورشیدی بر عملکرد آن

ولی کلانتر, وحیده زارع, مجتبی باقری (1392).، سومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، اصفهان

72. شبیه سازی عددی کلکتور صفحه تخت خورشیدی بصورت ناپایدار و در حالت سه-بعدی در شرایط آب و هوایی گرم و خشک

ولی کلانتر, فاطمه عرفانی, علی محمد رسولیان (1391).، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران

73. Numerical Simulation of an Innovated Building Cooling System with Combination of Solar Chimney and Water Spraying System

, Vali Kalantar, , , (2012)., International Conference on Solar energy for MENA region,

74. Analytical and numerical investigation of effect of adding fins to the thermal absorber on performance of the solar chimney

Vali Kalantar, Ali Akbar Dehghan, (2012)., International Conference on Solar energy for MENA region,

75. تحلیل عملکرد بهینه یک دودکش خورشیدی قوسی

وحید خمسه, ولی کلانتر, احمد رضا فقیه خراسانی (1391).، بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، شیراز

76. شبیه سازی عددی ایجاد سرمایش تبخیری در ساختمان به کمک کانال مرطوب و دودکش خورشیدی

ولی کلانتر (1390).، رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران

77. بررسی عددی عملکرد یک دیوار ترومبی در حالت غیردائم

ولی کلانتر (1390).، سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران

78. استفاده از آب تشتک کولر آبی جهت پیش سرمایش هوای ورودی به کولر تو م با پمپ آب مکانیکی و بررسی اثر سایه بان بر بازده-ی کولر آبی

ولی کلانتر (1390).، سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران

79.

ولی کلانتر (1389).، ، --

80. Numerical simulation of flow and heat transfer in 3D solar chimney

Vali Kalantar (2010)., International Conference on Power and Energy Systems, آفریقای جنوبی

81. Numerical simulation of flow and heat transfer in 3D solar chimney power plants

Vali Kalantar (2010)., INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN RENEWABLE ENERGY-ICARE-2010, --

82. شبیه سازی عددی گرمایش خورشیدی ساختمان با استفاده از دیوار ترومبی برای حالت دو بعدی و غیر دائم

ولی کلانتر (1389).، دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران

83. ارائه یک مدل عددی جهت تامین سرمایش طبیعی یک آپارتمان سه طبقه ربانی وکلانتر

ولی کلانتر (1389).، دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران

84. شبیه سازی عددی گرمایش خورشیدی ساختمان با استفاده از دیوار ترومپ

ولی کلانتر (1389).، اولین همایش ملی موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد

85. ارائه یک مدل عددی جهت ایجاد سرمایش تبخیری با استفاده از انرژیهای تجدید پذیر

ولی کلانتر (1389).، اولین همایش ملی موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد

86. شبیه سازی عددی عملکرد کلکتور خورشیدی(هوا گرمکن)

ولی کلانتر (1389).، دومین همایش ملی سوخت ، انرژی ومحیط زیست، کرمانشاه

87. بررسی عددی و تجربی شکل گیری جریان وپخش مواد آلوده در مقطع عرضی یک خیابان در حالت دو بعدی

ولی کلانتر (1389).، چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران

88. صرفه جویی در مصرف انرژی جهت سرمایش و گرمایش ساختمان با جایگزین نمودن انرژی های تجدید پذیر

ولی کلانتر (1388).، هفتمین همایش ملی انرژی، تهران

89. شبیه سازی تهویه و تامین سرمایش خودبخودی ساختمان با استفاده از ترکیب بادگیر و دودکش خورشیدی(حالت سه بعدی با دیدگاه دیفرانسیلی)

ولی کلانتر (1388).، اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران

90. مدلسازی عددی شکل گیری جریان وپخش مواد آلوده در مقطع عرضی یک خیابان

ولی کلانتر (1388).، هفدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی)مهندسی مکانیکISME2009، تهران

91. تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد روی مخازن ته مخروطی

ولی کلانتر (1388).، دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، بابل

92. بررسی عملکرد سرمایشی یک بادگیر به روش عددی و تجربی در اقلیم گرم و خشک(صادق زاده - کلانتر)

ولی کلانتر (1388).، دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، بابل

93. جریان منظم روزانه مایع با استفاده از انبساط فیزیکی محفطه بخش پر وارون شده محمد علی صادق زاده-ولی کلانتر

ولی کلانتر (1388).، دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، بابل

94. بررسی عملکرد سرمایشی یک بادگیر به روش عددی و تجربی در اقلیم گرم و خشک

ولی کلانتر (1388).، دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، بابل

95. اهمیت فناوری پیل سوختی در تکنولوژی آینده(مختاری ولی کلانتر)

ولی کلانتر (1387).، اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی، تهران

96. تعیین ضرایب هیدرودینامیک برا و پسای یک نمونه AUVبا درنظر گرفتن بالک آن و تاثیر بالکها در نتایج

ولی کلانتر (1387).، یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، تهران

97. شبیه سازی تهویه خودبخودی ساختمان با استفاده از ترکیب بادگیر و دودکش خورشیدی(دیدگاه دیفرانسیلی)

ولی کلانتر (1387).، همایش ملی سوخت ، انرژی ومحیط زیست، تهران

98. تاثیر حالتهای مختلف اتمسفر روی پخش گازهای آلوده در محیط

ولی کلانتر (1387).، شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، کرمان

99. مدل سازی پخش گازهای آلوده در محیط

ولی کلانتر (1387).، اولین کنفرانس علمی وتخصصی صنعت نیروگاه، تهران

100. ارائه یک مدل عددی جهت تهویه طبیعی ساختمان با استفاده از ترکیب بادگیر و دودکش خورشیدی(دیدگاه انتگرالی)

ولی کلانتر (1386).، اولین کنفرانس سراسری بهینه سازی انرژی، مشهد

101. بررسی عددی پارامترهای موثردرعملکرد دودکش خورشیدی با دیوارهای همدما ولی کلانتر ، محمدعلی هزار

ولی کلانتر (1386).، اولین کنفرانس سراسری بهینه سازی انرژی، مشهد

102. محاسبه عددی جریان آرام در یک دودکش خورشیدی براثر انتفال حرارت جابجایی آزاد با استفاده از الگوریتم سیمپل

ولی کلانتر (1386).، پانزدهمین کنفرانس سالانه ( بین المللی) مهندسی مکانیک، تهران

103. محاسبه ضرایب هیدرودینامیک جانبی با استفاده از روشهای دینامیک سیالات محاسباتی و Missile Datcom

ولی کلانتر (1385).، دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، یزد

104. استفاده از انرژی های نو در طراحی سیستم سرمایش یک ساختمان خورشیدی متناسب با اقلیم گرم و خشک یزد و مقایسه آن با یک ساختمان معمولی از لحاظ مقدار صرفه جویی در مصرف انرژی(سید مجید هاشمی ولی کلانتر)

ولی کلانتر (1385).، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی، تهران

105. طراحی سیستم سرمایش یک ساختمان خورشیدی متناسب با اقلیم گرم وخشک شهر یزد ومقایسه آن با یک ساختمان معمولی از لحاظ مقدار صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه

ولی کلانتر (1385).، پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران

106. کنترل فرسایش خاک با کاستن سرعت باد روی سطح زمین

ولی کلانتر (1384).، اولین همایش ملی فرسایش بادی، یزد

107. مصرف بهینه انرژی در ساختمان با استفاده از بادگیر

ولی کلانتر (1383).، اولین کنفرانس اکو انرژی ایران، ارومیه

108. ضرورت استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و جایگاه آن در توسعه و اقتصاد آینده کشور

ولی کلانتر (1383).، اولین کنفرانس اکو انرژی ایران، ارومیه

109. ضرورت استفاده از انرژیهای نو

ولی کلانتر (1383).، اولین همایش توسعه، یزد

110. تهویه طبیعی ساختمان با استفاده از بادگیر و انرژیهای تجدید پذیر بدون استفاده از سوختهای فسیلی

ولی کلانتر (1382).، سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت- سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی، تهران

111. طراحی خانه های خورشیدی

ولی کلانتر (1382).، سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت- سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی، تهران

112. بررسی عددی غلظت مواد آلوده در پایین دست یک دودکش نیروگاهی

ولی کلانتر (1382).، هفتمین کنفرانس بین المللی و یازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، تهران

113. مدل عددی پخش ناگهانی توده های گاز سنگین در اتمسفر

ولی کلانتر (1381).، هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران

114. اهمیت ا نرژیهای پاک و تجدید پذیر در ایران

ولی کلانتر (1380).، اولین کنفرانس انرژیهای نو برق منطقه ای استان یزد، یزد

115. روش عددی پخش گازهای آلوده و سمی در محیط و بررسی پارامترهای این پدیده.

ولی کلانتر (1380).، چهارمین همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد

116. ارائه مکانیزم پخش گازهای آلوده.

ولی کلانتر (1378).، کنفراتس محیط زیست وپیامدهای آلودگی آن، اردبیل

117. شبیه سازی مکانیزم پخش گازهای آلوده در محیط

ولی کلانتر (1377).، کنفرانس انجمن متخصصان محیط زیست،

118. پخش گازهای آلوده و سمی در محیط (گاز های سبک تر از هوا)

ولی کلانتر (1377).، ششمین کنفرانس سالانه و سومین کنفرانس بین المللی مهندسین مکا نیک، تهران

119. مکانیزم پخش گازهای آلوده و سمی در محیط و بررسی پارامترهای این پدیده.

ولی کلانتر (1376).، سومین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران

120. شبیه سازی مکانیزم پخش گازهای آلوده و سمی در محیط و بررسی پارامترهای این پدیده.

ولی کلانتر (1375).، نهمین سمینار ژئوفیزیک ایران، تهران

121. ارائه یک مدل عددی برای تعیین غلظت مواد آلوده در یک میدان جریان آرام همراه با موانع

ولی کلانتر (1375).، چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها، تهران

122. بررسی اثرات تغییر ناگهانی سطح، وجود موانع واروگرافی سطح روی انتشار گازهای سنگین در اتمسفر

ولی کلانتر (1374).، سومین کنفرانس انجمن مهندسین مکانیک - دانشگاه امیر کبیر تهران، تهران