دسترسی سریع
علی یزدانی‌راد

علی یزدانی‌راد

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش تاریخ

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۰دانشگاه تهرانایران باستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۷دانشگاه تهرانایران باستان
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدرئیس بخش تاریخ
1401-دانشگاه یزدعضو گروه بازدیدکننده در کارگروه تخصصی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی استان
13981401دانشگاه یزدسرپرست پردیس مهریز
13931397دانشگاه یزدرئیس بخش تاریخ

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ بیزانس
مسائل عمومی
ایران‌شناسی
تاریخ ایران براساس روایات ملی
تاریخ ادیان ایران باستان

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

yazdani.rad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233572 31232052
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)