دسترسی سریع
مهدی یزدیان دهکردی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. تشخيص ناهنجاري ترافيك براساس اطلاعات GPS اتوبوس هاي شهري

شكيبا چرخكار, امير جهانگرد رفسنجاني, مهدي يزديان دهكردي (1399)، هشتمين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند، مشهد (شماره: 24394)

2. تشخيص تصوير جعلي چهره با استفاده از تكنيك¬هاي يادگيري عميق

عليرضا اكبري, مهدي يزديان دهكردي, محمدجواد شفيعي (1398)، بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي كامپيوتر انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 22112)

3. بهبود شبكه Mask R-CNN براي شناسايي و ناحيه بنده شيء

قاسم سعيدي, مهدي يزديان دهكردي, حميد سعيدي سورك (1398)، بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي كامپيوتر انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 22996)

4. Iranian license plate detection using cascade classifier

Fahimeh Ramezankhani, Mahdi Yazdian (2019), 27th iranian conference on electrical engineering (icee2019), يزد (No: 22115)

5. ارزيابي روش هاي كاهش نويز ضربه تصويري براي داده هاي ويدئويي ViSAR

زهرا عابدي, مهدي يزديان دهكردي (1396)، بيست و سومين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 19560)

6. A new approach on multi-agent multi-objective reinforcement learning based on agents preferences

Zeinab Daavarani Asl, Vali Derhami, Mahdi Yazdian (2017), The 19th csi international symposium on artificial intelligence and signal processing, شيراز (No: 15747)

7. Coarse to fine parameter tuning for content based object categorization

Vahid Moshkelgosha, Hamed Behzadi Khormouji, Mahdi Yazdian (2017), 3rd international conference on pattern analysis and image analysis, شهركرد (No: 16885)

8. Adaptive visual target detection and tracking using incremental appearance learning

Mahdi Yazdian, Zohreh Azimifar (2015), Ieee 22th international conference on image processing (icip), (No: 11563)

9. An improvement on gm-phd filter for target tracking in presence of subsequent miss-detection

Mahdi Yazdian, Zohreh Azimifar (2015), 23rd iranian conference on electrical engineering (icee 2015), تهران (No: 11564)