دسترسی سریع
مهدی یزدیان دهکردی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. شناسايي خودكار عيوب سطحي كاشي هاي سراميكي با استفاده از تصاوير ديجيتال

حميدرضا زين الديني, مهدي يزديان دهكردي, مهدي رضائيان (1400)، هفتمين كنفرانس بين المللي پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند ايران، تهران (شماره: 26666)

2. انتخاب مهم ترين ويژگي¬هاي موثر در بيماران عروق كرونر قلبي و پيش¬بيني بيماري به كمك تركيب شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم¬ژنتيك

مطهره كرمي, حسن خادمي زارع, مهدي يزديان دهكردي (1400)، هجدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 26099)

3. تشخيص ناهنجاري ترافيك براساس اطلاعات GPS اتوبوس هاي شهري

شكيبا چرخكار, امير جهانگرد رفسنجاني, مهدي يزديان دهكردي (1399)، هشتمين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند، مشهد (شماره: 24394)

4. تشخيص تصوير جعلي چهره با استفاده از تكنيك¬هاي يادگيري عميق

عليرضا اكبري, مهدي يزديان دهكردي, محمدجواد شفيعي (1398)، بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي كامپيوتر انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 22112)

5. بهبود شبكه Mask R-CNN براي شناسايي و ناحيه بنده شيء

قاسم سعيدي, مهدي يزديان دهكردي, حميد سعيدي سورك (1398)، بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي كامپيوتر انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 22996)

6. Iranian license plate detection using cascade classifier

Fahimeh Ramezankhani, Mahdi Yazdian (2019), 27th iranian conference on electrical engineering (icee2019), يزد (No: 22115)

7. ارزيابي روش هاي كاهش نويز ضربه تصويري براي داده هاي ويدئويي ViSAR

زهرا عابدي, مهدي يزديان دهكردي (1396)، بيست و سومين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 19560)

8. A new approach on multi-agent multi-objective reinforcement learning based on agents preferences

Zeinab Daavarani Asl, Vali Derhami, Mahdi Yazdian (2017), The 19th csi international symposium on artificial intelligence and signal processing, شيراز (No: 15747)

9. Coarse to fine parameter tuning for content based object categorization

Vahid Moshkelgosha, Hamed Behzadi Khormouji, Mahdi Yazdian (2017), 3rd international conference on pattern analysis and image analysis, شهركرد (No: 16885)

10. Adaptive visual target detection and tracking using incremental appearance learning

Mahdi Yazdian, Zohreh Azimifar (2015), Ieee 22th international conference on image processing (icip), (No: 11563)

11. An improvement on gm-phd filter for target tracking in presence of subsequent miss-detection

Mahdi Yazdian, Zohreh Azimifar (2015), 23rd iranian conference on electrical engineering (icee 2015), تهران (No: 11564)