دسترسی سریع
مهدی یزدیان دهکردی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. توسعه اپليكيشن موبايلي تشخيص لبخند(طرح پژوهشي) (1399/12/06)

2. توسعه وب سرويس مبدل تصوير پلاك خوان به متن (1399/03/07)

3. مطالعه، تعيين و اولويت‌بندي پروژه‌هاي پيشران شهرداري در تحقق شهر هوشمند (1398/10/10)