دسترسی سریع
یحیی زارع مهرجردی

یحیی زارع مهرجردی

استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۱۱۳۶۵دانشگاه ایالتی اوکلاهما آمریکامهندسی صنایع و مدیریت
کارشناسی ارشد۱۳۵۹۱۳۶۱دانشگاه سنت ماری تگزاس آمریکاتحقیق در عملیات
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۵۹دانشگاه شهید بهشتیریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش تحلیل سیستم‌ها

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تئوری تصمیم‌گیری (دکتری)
سیستم‌های دینامیکی (دکتری)
اقتصاد مهندسی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
تحلیل سیستم‌ها (کارشناسی)
زبان تخصصی (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بررسي تاثير طراحي براي محيط زيست بر پايداري نيروي انساني
مدلسازس مراكز خدماتي بيماران با استفاده از رويكرد شبيه سازي بهينه سازي
طراحي شبكه زنجيره تامين معكوس تاب آور و پايدار در صنعت
اريه مدل يكپارچه توريسم درماني و رشد اقتصادي در چهرچوب اصول پايداري سيستم

اطلاعات تماس

yzare [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/yzare/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۷
31232424 38211792
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 29)