لینک های ضروری
ابراهیم زال‌زاده

ابراهیم زال‌زاده

استادیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه پونا کشور هندعلوم کتابداری و اطلاع‌‌رسانی گرایش فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه تربیت مدرس تهرانعلوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، گرایش کتابخانه‌های دانشگاهی
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه شیرازآموزش زبان انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13751378دانشگاه یزدسرپرست گروه آموزشی علم اطلاعات (کتابداری و اطلاع رسانی)

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعات
فناوری اطلاعات و ارتباطات
شناخت زمینه‌های فنی و مهندسی
سازمان‌دهی مواد کتابخانه
زبان تخصصی علم اطلاعات و ارتباطات
روش تحقیق و متدولوژی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
علم‌سنجی
سنجش و ارزیابی
کتابخانه‌های دیجیتال
رسانه‌های دیجیتال

اطلاعات تماس

ezal [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233363 38210643