دسترسی سریع
سید محمود زنجیرچی

سید محمود زنجیرچی

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۷دانشگاه علامه طباطباییمدیریت صنعتی مدیریت تولید و عملیات
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۲دانشگاه تربیت مدرسمدیریت صنعتی تحقیق در عملیات
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه یزدمدیریت صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13941398دانشگاه یزدرییس برنامه، بودجه و تحول اداری
13921394دانشگاه یزدمشاور رییس و مدیر حوزه ریاست
13911392دانشگاه یزدمعاون مدیریت تحصیلات تکمیلی
13881391دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت صنعتی
13881389دانشگاه علم و هنرمدیر تحصیلات تکمیلی
13831385سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیمشاور تحول اداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدل‌های کمی مدیریت (دکتری)
مدیریت کیفیت و بهره‌وری (کارشناسی ارشد)
تحلیل آماری پیشرفته (کارشناسی ارشد)
روش تحقیق پیشرفته (کارشناسی ارشد)
مدیریت واحدهای خدمات (کارشناسی ارشد)
منطق فازی و هوش مصنوعی (کارشناسی ارشد)
تحقیق در عملیات ۱، ۲، ۳
آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱، ۲
بهره‌‌وری
مدیریت تولید
مدیریت کارخانه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تئوري مجموعه هاي فازي
مديريت كيفيت
كسب و كار
سيستم هاي توليد

اطلاعات تماس

zanjirchi [at] yazd.ac.ir
drzanjirchi.ir ساختمان دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233212 035-38210311
اتاق مجازی