لینک های ضروری
علیمحمد زارع بیدکی

علیمحمد زارع بیدکی

دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه تهرانمهندسی نرم‌افزار
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه تهرانمعماری کامپیوتر
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه صنعتی اصفهانسخت‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو کارگروه وبومتریک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شبکه‌های کامپیوتری با سرعت بالا
شبکه‌های کامپیوتری
برنامه‌نویسی پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
موتورهاي جستجو
پردازش كلان داده
پدازش زبان فارسي

اطلاعات تماس

alizareh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zareh ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۸
31232364 3820014۵