لینک های ضروری
علیمحمد زارع بیدکی

علیمحمد زارع بیدکی

دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه تهرانمهندسی نرم‌افزار
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه تهرانمعماری کامپیوتر
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه صنعتی اصفهانسخت‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شبکه‌های کامپیوتری با سرعت بالا
شبکه‌های کامپیوتری
برنامه‌نویسی پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بازیابی اطلاعات وب (موتورهای جستجو)
شبکه‌های کامپیوتری
پردازش زبان طبیعی (NLP)

اطلاعات تماس

alizareh [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/zareh
https://pws.yazd.ac.ir/zareh ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۸
31232364 3820014۵