دسترسی سریع
علیمحمد زارع بیدکی
دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. پيشنهاد پرس وجو به كاربران نوجوان بر اساس الگوهاي موضوع-محور محبوب و پرتكرار

حيدر قاسم زاده, محمد قاسم زاده, علي محمد زارع بيدكي (1396)، بيست و سومين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 17580)

2. كشف بروز رخدادهاي اجتماعي بر اساس پرس وجوهاي كاربران در موتور جستجو

فاطمه كاوه يزدي, علي محمد زارع بيدكي, محمدرضا پژوهان (1393)، سومين همايش ملي زبان شناسي رايانشي، تهران (شماره: 5255)