دسترسی سریع
علیمحمد زارع بیدکی
دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. پياده سازي موتور جستجوي فارسي با پوشش پانصد ميليون صفحه وب (خريد سرويس جستجو) (1395/04/20)

2. طراحي و پياده سازي سامانه هاي خزش و رتبه بندي اسناد فارسي وب و پياده سازي يك جويشگر فارسي (1392/06/17)