لینک های ضروری
حسن زارعی محمود‌آبادی
دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

1. پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس طرحواره های هیجانی در زنان متأهل دانشجو

نوشین فتاحی, فهیمه دهقانی, حسن زارعی محمود آبادی (1397).، همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم، شیراز

2. مقایسه هیجانخواهی، سرسختی روانشناختی و سبکهای دلبستگی در زنان عادی و مطلقه

زهرا عباسیان, حسن زارعی محمود آبادی, نجمه سدرپوشان (1397).، همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم، شیراز

3. بررسی رابطه قناعت و رضایت از زندگی در دانشجویان متاهل

سعید کریمی میرابادی, حسن زارعی محمود آبادی (1396).، کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، رامسر

4. رابطه سلامت روان و رضایت مندی زناشویی

فاطمه عباسی شوازی, حسن زارعی محمود آبادی (1396).، کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، رامسر

5. پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه

زهرا رحیمی, حسن زارعی محمود آبادی (1396).، کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، رامسر

6. Do divorced and nondivorced women differ in wisdom?

, Elham Farjam, Hassan Zareei Mahmoodabadi, judith Glueck (2017)., IAGG 2017 World Congress of Gerontology and Geriatrics, سانفرانسیسکو

7. .بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم با رویکرد شناختی- رفتاری بر عزن نفس و پرخاشگری زنان مبتلا به سرطان سینه

محمدی سکینه, حسن زارعی محمود آبادی, محمدحسین فلاح (1395).، اولین کنفرانس بین اللملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران

8. رابطه استرس ادراک شده با ترس از ارزیابی منفی با راهبردهای مقابله ای در دانشجویان

شاداب خوارزمی, حسن زارعی محمود آبادی, مسعود صدیقی, رسول روشن چلسی (1394).، اولین کنگره موج سوم درمانهای رفتاری، کاشان

9. کارامدی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بهبود هیجان منفی دانش آموزان سال اول متوسطه (دوره دوم)

کاظم برزگر بفرویی, اکرم السادات هاشمی, حسن زارعی محمود آبادی (1394).، اولین همایش ملی علمی پژوهشی روان شناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه،

10. نقش معلم و ساختار آموزش در بهبود هیجانهای تحصیلی

کاظم برزگر بفرویی, اکرم السادات هاشمی, حسن زارعی محمود آبادی (1394).، اولین همایش ملی علمی پژوهشی روان شناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه،

11. نگاهی بر نقش خانواده تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تقی جباری فر, حسن زارعی محمود آبادی, محبوبه جهانگرد شرقی (1394).، اولین همایش ملی علمی پژوهشی روان شناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه،

12. نگاهی بر نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تقی جباری فر, حسن زارعی محمود آبادی, محبوبه جهانگرد شرقی (1394).، اولین همایش ملی علمی پژوهشی روان شناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه،

13. بررسی تجربه تحصیلی دانشجویان به منظور افزایش کیفیت آموزش عالی

احمد زندوانیان, حسن زارعی محمود آبادی, اعظم قلی زاده (1394).، اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار.، تهران

14. بررسی توانایی آینده پژوهی دانشجویان به منظور بهبود کیفیت آموزش عالی

احمد زندوانیان, حسن زارعی محمود آبادی, اعظم قلی زاده (1394).، اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار.، تهران

15. بررسی رضایت مندی از کیفیت دوره آموزشی به منظور افزایش بهبود فرایند یاددهی و یادگیری آموزش عالی

احمد زندوانیان, حسن زارعی محمود آبادی, اعظم قلی زاده (1394).، اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار.، تهران

16. بررسی مقایسه ای اضطراب وجودی و امید به زندگی در سالمندان مرکز نگهداری با عادی شهر اصفهان

محمدعلی طالبی, پریسا سبزواری, لاله نوبختی, حسن زارعی محمود آبادی (1394).، همایش بین المللی روان شناسی و فرهنگ زندگی،

17. . بررسی تاثیر آموزش شناخت درمانی بر مسئولیت پذیری . کنترل رفتار معتادان

اتوسا غفاری, حسن زارعی محمود آبادی, محمدحسین فلاح (1393).، اولین کنگره ملی روان شناسی خانواده. گامی در ترسیم مطلوب خانواده، اهواز

18. . اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر طرح واره بر سازگاری ز ناشویی زوجین متقاضی طلاق شهرستان کنگاور

حسن زارعی محمود آبادی, طاهره مرادی, ناصر یوسفی (1393).، اولین کنگره ملی روان شناسی خانواده. گامی در ترسیم مطلوب خانواده، اهواز

19. اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر طرح واره بر خودکارامدی مدیریت طلاق زوجین متقاضی طلاق شهرستان کنگاور

طاهره مرادی, حسن زارعی محمود آبادی, ناصر یوسفی (1393).، اولین کنگره ملی روان شناسی خانواده. گامی در ترسیم مطلوب خانواده، اهواز

20. بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم با رویکرد شناختی- رفتاری بر عزن نفس و پرخاشگری زنان مبتلا به سرطان سینه

سکینه محمدی, حسن زارعی محمود آبادی, محمدحسین فلاح (1393).، اولین کنگره ملی روان شناسی خانواده. گامی در ترسیم مطلوب خانواده، اهواز

21. . اثر بخشی رویکرد هیجان مدار بر ابعاد عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره نیروی انتظامی استان یزد

الهه اکبری, حسن زارعی محمود آبادی, نجمه سدرپوشان, ابوالفضل شیرمردی (1393).، اولین کنگره ملی روان شناسی خانواده. گامی در ترسیم مطلوب خانواده، اهواز

22. Social Anxiety The Role of Perceived Childhood Attachment Family Functioning and Attributional Styles

, Hassan Zareei Mahmoodabadi (2014)., The Second International Anxiety Congress.Neuroscience Research Center, تهران

23. The Role of Attachment Styles and Cognitive Emotion Regulation Strategies on Adolescent s Social Anxiety

, Hassan Zareei Mahmoodabadi (2014)., The Second International Anxiety Congress, تهران

24. the effectiveness of group met cognitive therapy on dysfunctional attitudes in addicted men treating with methadone.

, , Hassan Zareei Mahmoodabadi (2014)., 8th international congress on addiction science, تهران

25. اثر بخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی و یوگای هشیارانه گروهی بر استرس و کیفیت زندگی زنان نابار

اشرف آل یاسین, شهرزاد هویدا, حسن زارعی محمود آبادی, صدیقه حسینی, سهیلا رحمانی (1392).، ، تهران

26. رابطه هوش معنوی با فرسودگی شغلی معلمان استثنایی مدارس کم توان ذهنی شهر یزد

سهراب عبدی زرین, حسن زارعی محمود آبادی, فاطمه مقیمی (1392).، . اولین همایش سراسری سلامت روان ایران، اصفهان

27. رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان شرکت صنعتی نیک تراز پارسیان یزد

حسن زارعی محمود آبادی, سهراب عبدی, شهاب شریفی مقدم (1392).، . اولین همایش سراسری سلامت روان ایران، اصفهان

28. رابطه سبک دلبستگی با فرسودگی شغلی در معلمان شهرستان مهریز

حسن زارعی محمود آبادی, سهراب عبدی, عزت زارع (1392).، . اولین همایش سراسری سلامت روان ایران، اصفهان

29. The relation between Meta cognition components (Meta cognition strategies objectivity beliefs and secure behaviors) to body disphormic disorder.

Hassan Zareei Mahmoodabadi (2013)., Fifth International Conference of Cognitive Science (ICCS 2013)., تهران

30. The Effects of motor-perception Training on the Phonics Performances of elementary students with Dyslexia.

Hassan Zareei Mahmoodabadi, (2013)., Fifth International Conference of Cognitive Science (ICCS 2013)., تهران

31. عوامل پیش بینی کننده میل به طلاق وتهدید کننده امنیت خانواده در زوج های متقاضی طلاق شهر یزد و ارئه مدل.

حسن زارعی محمود آبادی (1392).، نخستین همایش ملی خانواده و امنیت، یزد

32. تحلیل عاملی اکتشافی وت ییدی پرسشنامه میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق شهر یزد

حسن زارعی محمود آبادی (1392).، نخستین همایش ملی خانواده و امنیت، یزد

33. ت ثیر زوج درمانی مبتنی بر مدل بومی برابعاد خودکارآمدی مدیریت طلاق در زوجین متقاضی طلاق شهر یزد

حسن زارعی محمود آبادی (1392).، نخستین همایش ملی خانواده و امنیت، یزد

34.

, Hassan Zareei Mahmoodabadi, , (2013)., , یزد

35. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی

مسعود صدیقی, محمد صالح نشان, سیدرضا مدیرطاهری, حسن زارعی محمود آبادی (1392).، نخستین همایش ملی خانواده و امنیت، یزد