دسترسی سریع
سجاد ظریف‌زاده

سجاد ظریف‌زاده

دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۱دانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991401پژوهشکده علوم دادهسرپرست پژوهشکده
13991401دانشگاه یزدعضو گروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهشی و فناوری استان
13971401دانشگاه یزدرئیس بخش مهندسی نرم‌افزار
13951400دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی و تحلیل الگوریتمها
سیستم های حجیم داده (بیگ دیتا)
سیستم عامل پیشرفته
سیستم عامل
مهندسی اینترنت
اصول طراحی کامپایلر
ریاضیات گسسته
سرویس‌های اینترنتی
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تحليل داده
داده حجيم
امنيت

اطلاعات تماس

szarifzadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zarifzadeh/en ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
38200145
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 10)