لینک های ضروری
سجاد ظریف‌زاده

سجاد ظریف‌زاده

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۱دانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده مراکز و پژوهشکده‌های استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضیات گسسته
سیستم عامل
سرویس‌های اینترنتی
سیستم عامل پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تحليل داده
داده حجيم
امنيت

اطلاعات تماس

szarifzadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zarifzadeh/en ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
38200145