دسترسی سریع
سجاد ظریف‌زاده

سجاد ظریف‌زاده

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۱دانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-پژوهشکده علوم دادهسرپرست پژوهشکده
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش مهندسی نرم‌افزار
13951400دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی و تحلیل الگوریتمها
سیستم های حجیم داده (بیگ دیتا)
سیستم عامل پیشرفته
سیستم عامل
مهندسی اینترنت
اصول طراحی کامپایلر
ریاضیات گسسته
سرویس‌های اینترنتی
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تحليل داده
داده حجيم
امنيت

اطلاعات تماس

szarifzadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zarifzadeh/en ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
38200145
اتاق مجازی