لینک های ضروری
سجاد ظریف‌زاده
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. يك روش تكرار داده پويا براي بهبود توازن بار و زمان پاسخ گويي در محيط ابر

سيدپويان رضازاده, سجاد ظريف زاده (1398).، بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، يزد

2. hierarchical persian text categorization in absence of labeled data

Soheila Masoudian, Vali Derhami, (2019)., 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2019), يزد

3. استخراج رويداد از بستر جريان پيام ها در كانال هاي پيام رسان ها

محمد جواد راحتيان پور, امير جهانگرد رفسنجاني, سجاد ظريف زاده (1398).، بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، يزد

4. تشخيص برخط رويداد در وب سايت هاي خبري با استفاده از گراف هم رخدادي عبارات

الهام رسولي, سجاد ظريف زاده, امير جهانگرد رفسنجاني (1397).، بيست و چهارمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران، تهران

5. بهبود توصيه اخبار با خوشه بندي كاربران بر حسب برچسب و سرخط خبرها

سيدعلي الحسيني المدرسي ي س, سجاد ظريف زاده (1396).، سومين كنفرانس بين المللي وب پژوهي، تهران

6. بهبود زمان پاسخ در موتورهاي جستجو با كاشه سازي جزئي پرس و جو ها

محمد چنگاني خوراسگاني, سجاد ظريف زاده, محمد قاسم زاده (1395).، بيست و دومين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران

7. توصيه پرس وجو در موتورهاي جستجو مبتني بر تركيب روش گراف دو بخشي و خوشه بندي پرس و جوها

الهام اسمعيلي گوهري, سجاد ظريف زاده, سعيد حسنوند (1395).، دومين كنفرانس بين المللي پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند، تهران

8. يك الگوريتم جايگزيني جديد براي پياده سازي حافظه نهان در موتورهاي جستجو

راضيه حسين نخعي, سجاد ظريف زاده, علي محمد لطيف (1394).، بيست و يكمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران

9. شناسائي كليكهاي هرز بر اساس دسته بندي نشستها

مهديه فلاح علي آبادي, سجاد ظريف زاده (1394).، بيست و يكمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران

10. شناسايي پرس و جوهاي هرز در موتورهاي جستجو با استفاده از الگوريتم خوشه بندي كامينز

طاهره شكيبا, سجاد ظريف زاده, ولي درهمي (1394).، سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطلاعات، تهران

11. Query or Spam Detecting fraudulent web requests using stream clustering

Tahere Shakiba, , Vali Derhami (2015)., , تهران

12. بررسي روش هاي انتخاب ويژگي و دسته بندي موضوعي متن با استفاده از دادگان خبري پارسي

سهيلا مسعوديان, ولي درهمي, سجاد ظريف زاده (1394).، چهل و ششمين كنفرانس رياضي ايران،

13. بكارگيري شيوه هاي آماري و تصميم گيري چند معياره در استخراج عبارات كليدي از صفحات خبري وب پارسي

مريم باسره, ولي درهمي, سجاد ظريف زاده, صادق طاهرزاده (1394).، كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش، اروميه