دسترسی سریع
سجاد ظریف‌زاده
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. يك روش تكرار داده پويا براي بهبود توازن بار و زمان پاسخ گويي در محيط ابر

سيدپويان رضازاده, سجاد ظريف زاده (1398)، بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، يزد (شماره: 20371)

2. Hierarchical persian text categorization in absence of labeled data

Soheila Masoudian, Vali Derhami, (2019), 27th iranian conference on electrical engineering (icee2019), يزد (No: 21700)

3. استخراج رويداد از بستر جريان پيام ها در كانال هاي پيام رسان ها

محمد جواد راحتيان پور, امير جهانگرد رفسنجاني, سجاد ظريف زاده (1398)، بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، يزد (شماره: 22179)

4. تشخيص برخط رويداد در وب سايت هاي خبري با استفاده از گراف هم رخدادي عبارات

الهام رسولي, سجاد ظريف زاده, امير جهانگرد رفسنجاني (1397)، بيست و چهارمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 20340)

5. بهبود توصيه اخبار با خوشه بندي كاربران بر حسب برچسب و سرخط خبرها

سيدعلي الحسيني المدرسي ي س, سجاد ظريف زاده (1396)، سومين كنفرانس بين المللي وب پژوهي، تهران (شماره: 17493)

6. بهبود زمان پاسخ در موتورهاي جستجو با كاشه سازي جزئي پرس و جو ها

محمد چنگاني خوراسگاني, سجاد ظريف زاده, محمد قاسم زاده (1395)، بيست و دومين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 16242)

7. توصيه پرس وجو در موتورهاي جستجو مبتني بر تركيب روش گراف دو بخشي و خوشه بندي پرس و جوها

الهام اسمعيلي گوهري, سجاد ظريف زاده, سعيد حسنوند (1395)، دومين كنفرانس بين المللي پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند، تهران (شماره: 17045)

8. يك الگوريتم جايگزيني جديد براي پياده سازي حافظه نهان در موتورهاي جستجو

راضيه حسين نخعي, سجاد ظريف زاده, علي محمد لطيف (1394)، بيست و يكمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 11616)

9. شناسائي كليكهاي هرز بر اساس دسته بندي نشستها

مهديه فلاح علي آبادي, سجاد ظريف زاده (1394)، بيست و يكمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 13974)

10. شناسايي پرس و جوهاي هرز در موتورهاي جستجو با استفاده از الگوريتم خوشه بندي كامينز

طاهره شكيبا, سجاد ظريف زاده, ولي درهمي (1394)، سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطلاعات، تهران (شماره: 13918)

11. Query or spam detecting fraudulent web requests using stream clustering

Tahere Shakiba, , Vali Derhami (2015), , تهران (No: 9898)

12. بررسي روش هاي انتخاب ويژگي و دسته بندي موضوعي متن با استفاده از دادگان خبري پارسي

سهيلا مسعوديان, ولي درهمي, سجاد ظريف زاده (1394)، چهل و ششمين كنفرانس رياضي ايران، (شماره: 9899)

13. بكارگيري شيوه هاي آماري و تصميم گيري چند معياره در استخراج عبارات كليدي از صفحات خبري وب پارسي

مريم باسره, ولي درهمي, سجاد ظريف زاده, صادق طاهرزاده (1394)، كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش، اروميه (شماره: 9896)