لینک های ضروری
سجاد ظریف‌زاده
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. پژوهش، مطالعات و راه اندازي پورتال داده هاي آزاد شهرداري يزد (1398/06/10)

2. مدل­­سازي پيش­بيني مصرف آب مشتركين خانگي شهر يزد با تكنيك­هاي داده­كاوي و آماري (1398/04/22)

3. طرح پژوهشي تدوين معماري سازماني سرويس گراي شهرداري يزد (1397/09/18)

4. پياده سازي موتور جستجوي فارسي با پوشش پانصد ميليون صفحه وب (خريد سرويس جستجو) (1392/03/20)

5. مطالعه، تعيين و اولويت‌بندي پروژه‌هاي پيشران شهرداري در تحقق شهر هوشمند ()