لینک های ضروری
سجاد ظریف‌زاده
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. مدل­­سازی پیش­بینی مصرف آب مشترکین خانگی شهر یزد با تکنیک­های داده­کاوی و آماری (1398/04/22)

2. مطالعه، تعیین و اولویت‌بندی پروژه‌های پیشران شهرداری در تحقق شهر هوشمند (1398/02/21)

3. طرح پژوهشی تدوین معماری سازمانی سرویس گرای شهرداری یزد (1397/09/18)

4. پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب (خرید سرویس جستجو) (1392/03/20)