دسترسی سریع
سجاد ظریف‌زاده
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. مدل­­سازي پيش­بيني مصرف آب مشتركين خانگي شهر يزد با تكنيك­هاي داده ­كاوي و آماري(طرح پژوهشي) (1399/08/05)

2. طرح تدوين معماري سازماني سرويس گراي شهرداري يزد (1399/07/22)

3. پژوهش، مطالعات و راه اندازي پورتال داده هاي آزاد شهرداري يزد (1399/04/28)

4. مطالعه، تعيين و اولويت‌بندي پروژه‌هاي پيشران شهرداري در تحقق شهر هوشمند (1398/10/10)

5. پياده سازي موتور جستجوي فارسي با پوشش پانصد ميليون صفحه وب (خريد سرويس جستجو) (1395/04/20)