دسترسی سریع
زلفا زینل‌پور یزدی
دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

1. كارايي سنجي شبكه هاي مبتني بر فمتوسل با استفاده از فن آوري فراپهن باند

نعيمه محمدعلي زاده بافقي, زلفا زينل پور يزدي, جمشيد ابوئي (1399).، مهندسي برق و الكترونيك ايران، 17(1)، 127-137

2. Content Placement in Cache Networks Using Graph Coloring

Mostafa Javedankherad, , Farid Ashtiani (2020)., IEEE Systems Journal, 14(), 3129-3138

3. Performance analysis of cache-enabled wireless networks considering stochastic geometry approach

Leila Enamipour, , Babak Hossein Khalaj (2019)., IET Communications, 13(8), 1043-1050

4. Energy-Efficient Mobility-Aware Caching Algorithms for Clustered Small Cells in Ultra-Dense Networks

Iman Keshavarzian, , Ali Akbar Tadaion Taft (2019)., IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, 68(), 6833-6846

5. Decentralized Hierarchical Coded Caching Over Heterogeneous Wireless Networks with Multi-level Popularity Content

Elahe Javadi, , Farzad Parvaresh (2019)., WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 107(), 1973-1993

6. Expected distortion of simultaneous transmission of multiple source symbols with multicarrier frequency hopping modulation

Solmaz Manochehry, (2018)., WIRELESS NETWORKS, (2), -

7. Effect of Backhaul Constraints on Uplink Femtocell Networks

, Shirin Jalali, H. Vincent Poor (2018)., IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, 67(10), 9931-9946

8. Outage performance of downlink communications in cognitive-based two-tier networks cooperative and non-cooperative femtocells

, , (2017)., WIRELESS NETWORKS, 24(), -

9. Interference alignment in overlay cognitive radio femtocell networks

Mohsen Hasani baferani, Jamshid Abouei, (2016)., IET Communications, 10(11), 1401-1410

10. Coverage improvement in femtocell networks via efficient utility pricing

, , Rasoul Ramezanian (2016)., IET Communications, 10(), 2215-2221

11. Downlink performance of two-tier networks with time-hopping modulation

, (2015)., IET Communications, 9(), 1035-1043

12. Outage Analysis of Uplink Two-Tier Networks

, Shirin Jalali (2014)., IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, 62(9), 3351-3362

13. Performance of UWB Linked Relay Network with Time-Reversed Transmission in the Presence of Channel Estimation Error

, Masoumeh Nasiri-Kenari, Aazhang Behnaam (2012)., IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS, 11(), 2958-2969