دسترسی سریع
زهرا رضایی
استادیار، دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی

1. بررسي جفت شدگي بوزون هيگز در فرآيند H-y در LHC در فضا-زمان ناجابجايي

زهرا رضائي, مينا جبروتي مقدم (1397).، نهمين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدان ها، يزد

2. فزوني پرتو گاماي مشاهده شده در مركز كهكشان توسط آشكارساز فرمي ناشي از نابودي ماده تاريك اسكالر تكتايه در فضا-زمان ناجابجايي

زهرا رضائي, طيبه علي زاده, سيد پيمان ذاكري (1397).، نهمين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدان ها، يزد

3. امكان سنجي، طراحي و شبيه سازي آشكارساز ميون با روش مونت كارلو

علي مداحيان, حميد حسني, علي ميروكيلي, زهرا رضائي (1397).، بيست و پنجمين كنفرانس بهاره فيزيك، تهران

4. واپاشي كوارك تاپ قطبيده در فضا-زمان ناجابجايي

زهرا رضائي, راضيه صالحي (1396).، كنفرانس فيزيك ايران 1396، يزد

5. بررسي و تحليل پلاسماي فرايونيزه در باقيمانده ابرنواختر ريخت شناسي تركيبي 3C400.2

حميد حسني, زهرا رضائي (1396).، كنفرانس فيزيك ايران 1396، يزد

6. بررسي و آشكارسازي شراره هاي خورشيدي به وسيله آنتن هاي VLF

متين تركيان, محمدحسين خسروي, زهرا شعرباف, نفيسه صديقي قلعه آقائي, محمدرضا نصيرزاده بافقي, زهرا رضائي (1396).، كنفرانس فيزيك ايران 1396، يزد

7. استخراج خط سانتيمتري اتم هيدروژن از طيف راديويي چشمه J16391127

نصرت الله محمدي, محمدحسين خسروي, زهرا رضائي (1396).، كنفرانس فيزيك ايران 1396، يزد

8. تصحيح در پراكندگي لپتون-هادرون ناشي از نقض لورنتس

زهرا رضائي, ابوالفضل ميرجليلي, علي غفوري ابرقوئي (1395).، هفتمين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدان ها، دامغان

9. بررسي اثر فضا-زمان ناجابجايي بر تابع ساختار 3xF

سيامك حسين پور, زهرا رضائي (1395).، هفتمين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدان ها، دامغان

10. مطالعه و آشكارسازي برخي از پديده هاي طبيعي در بازه VLF و ELF

متين تركيان, محمدحسين خسروي, زهرا شعرباف, نفيسه صديقي قلعه آقائي, محمدرضا نصيرزاده بافقي, زهرا رضائي (1395).، كنفرانس فيزيك ايران 1395، شيراز

11. بررسي اثر فضا- زمان ناجابجايي غير كمينه در محاسبه ي توابع ساختار نوكلئوني

زهرا رضائي, ابوالفضل ميرجليلي, علي رفيعي (1394).، همايش ملي فيزيك و كاربردهاي آن، ملاير

12. مدل استاندارد تعميم يافته و اثر نقض لورنتس درتابع ساختار نوكلئوني

ابوالفضل ميرجليلي, زهرا رضائي, علي غفوري ابرقوئي (1394).، همايش ملي فيزيك و كاربردهاي آن، ملاير

13. بررسي توابع ساختار نوكلئوني در فضا- زمان ناجابجايي با حفظ تقارن لورنتس

ابوالفضل ميرجليلي, زهرا رضائي, علي رفيعي (1394).، ششمين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدان ها، اصفهان

14. اثر نقض لورنتس در تصحيح توابع ساختار نوكلئوني

زهرا رضائي, ابوالفضل ميرجليلي (1393).، كنفرانس فيزيك ايران 1393، زاهدان

15. قطبش در تپ اخترها

زهرا رضائي, منصور حقيقت (1391).، سومين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدا نها، تهران