دسترسی سریع
   بازدید : 6922
تاریخ انتشار : 1 مهر1399
مرکز استعدادهای درخشان
معرفی برخی از رشته های دانشگاه یزد
معرفی برخی از رشته های دانشگاه یزد
برای آشنایی با رشته های تحصیلی دانشگاه یزد می توانید از طریق ویدئوهای زیر از مزیت هاو و امکانات موجود در دانشگاه یزد اطلاع یابید.

معرفی رشته های فنی و مهندسی - هنرو معماری

 

معرفی رشته های علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی

 

معرفی رشته های علوم انسانی و اجتماعی

 

معرفی رشته ارتباط تصویری

 

معرفی رشته نقاشی

 

معرفی رشته معماری

 

معرفی رشته مهندسی برق

 

معرفی رشته مهندسی مواد

 

معرفی رشته حقوق

 

معرفی رشته جغرافیا

 

معرفی رشته زمین شناسی

 

معرفی رشته های علوم پایه