لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | طرح های عمرانی | اطلاع‌رسانی | طرح‌های عمرانی
طرح‌های عمرانی
طرح‌های عمرانی دانشگاه یزد در دستور کار طراحی
ردیفطرح
۱ دانشکده مهندسی برق
۲ ساختمان گروه حقوق و علوم سیاسی
۳ مرکز فناوری اطلاعات و مدارک علمی
۴ سامان‌دهی ترافیک پردیس اصلی
۵ توسعه ساختمان گروه مهندسی نساجی (فنی ۴)
۶ ورودی و سردر دانش، کوثر و بصیرت
۷ طرح جامع دانشکده هنر و معماری در بافت قدیم
۸ سایبان‌های دانشگاه در پردیس‌های اصلی و شرقی
۹ خانه‌های سازمانی اعضای هیئت علمی و کارکنان
۱۰ مرکز تجاری - رفاهی
۱۱ کارگاه‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان
۱۲ ساختمان بسیج اساتید
۱۳ آبنمای ساختمان مرکزی
۱۴ خانه‌های فرهنگ
۱۵ مرکز خدمات پردیس پژوهش و فناوری
۱۶ خانه خورشیدی
۱۷ سامان‌دهی محوطه‌های مابین ساختمان‌های پردیس علوم انسانی و اجتماعی
۱۸ باغ شجاع لشکر
۱۹ میدان مرکزی دانشگاه
۲۰ دانشکده هنر و معماری در سایت اصلی