دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | طرح های عمرانی | افراد | رئیس
رضا پورحسینی

رضا پورحسینی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۸۰دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدمدیر طرح‌های عمرانی
1401-دانشگاه یزدعضو و دبیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه
13931395دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی عمران
13871390دانشگاه یزدرییس انتشارات
13831385دانشگاه یزدمدیر طرح‌های عمرانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی پی
مکانیک محیط‌های پیوسته
مکانیک خاک پیشرفته
روش‌های اجزا محدود الاستیسیته و پلاستیسیته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ژئوتكنيك
تحليل عددي
پي سازي

اطلاعات تماس

r_porhoseini [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/pourhoseini ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۴
31232473 38200135
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 4)