لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | طرح های عمرانی | افراد | رئیس
سید منصور بیدکی

سید منصور بیدکی

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه لیدز انگلستانشیمی رنگ و پلیمر
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرشیمی نساجی
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۱دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمدیر طرح‌های عمرانی
13951396دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی نساجی
13921396دانشگاه یزدمدیر امور آموزشی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
رنگرزی و چاپ و تکمیل
فیزیک الیاف پیشرفته
اصول فیزیک رنگ
بیوتکنولوژی در نساجی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نانوتکنولوژی
منسوجات هوشمند
چاپ و رنگرزی
شیمی پلیمر

اطلاعات تماس

smbidoki [at] yazd.ac.ir
دفتر طرح‌های عمرانی
31232576 38209817